KNACK | 07 JUIN 2010

De Parti populaire (PP) verwerpt het voorstel van de N-VA om het Brussels gewest te schrappen. De PP wil van Brussel integendeel een “oplossing” voor de toekomst van het land maken, aldus ondervoorzitter Rudy Aernoudt.

» read more

Share This